Cds information не активен

ODIT.info - Дискусия - Микроинвест-как да обереш клиент с първоначално ниска инвестиция.