Привыкаю седакова минус

O N s. Z ujmov združenie pr vnick ch os b Aquasport vzniklo v roku 2003 ako projekt na udržanie. Plav rne pre verejnosť v spolupr ci Mesta Šaľa